فقط برای تو

میم من ممنون که همیشه تکیه گاهمی، ممنون که همیشه هواموداری

حتی وقتایی که خسته ازکارمیای همیشه برای درددلای من حاضری

ممنون که هم جای خالی باباموپرکردی وهم یه همسرنمونه ای

عاشق دستای گرمت ، عطرهمیشه خوشبوی تنت،قلب مهربونت

عاشق همه وجودتم .

دستانت راغرق بوسه می کنم وفریادمی زنم

میم من تونمونه ترین مرددنیایی

/ 1 نظر / 21 بازدید
saghi

تو می دانی آن ها که از چشم می افتند دقیقا کجا می افتند ؟ چندیست دنبال خودم می گردم …