برای میم عزیز

یهودلم خواست توی این پست ازسال 82بنویسم وازروزاولی که آقای میم رو دیدمقلب

اون موقع من توی یه شرکت کارمی کردم.روزای کاررفتن من خیلی عادی می گذشت.اگه درست یادم باشه اواخرمهربودکه یه روزتوی شرکت گفتن می خوان مهندس جدید بیارن واعتراف می کنم من که توی عمرم ازتموم مردا بدم می اومدوفقط بابای خدابیامرزموکه به اندازه دوسال ونیم عمرم که دیدمش قبول داشتم احساس عجیبی ازهمون لحظه اول که دیدمش برام به وجود اومد یه احساسی که نمی شه وصفش کرد البته مغروروبی توجه به اون روزهارومی گذروندم ولی توی دلم عروسی به پابودباآهنگ بندریهوراتشویق.یادمه یه روزبه سرویسم نرسیدم ومجبور شدم با ماشینی که اومده بود دنبال اون برم البته اول یکم کلاس  گذاشتم که نه مرسی ممنون  ماشین هست ولی بعد که یادم اومد دیگه ماشین دیگه ای نیست دوتاپا داشتم دوتاهم غرض گرفتم وسوارشدممژه

همه جاچراغونی بود اگه درست یادم باشه شب ولادت امام زمان بودازکنارپارک که گذشتیم2تاعروس بادوتاداماداونجادرحال عکس وفیلم گرفتن بودن ومنکه بعضی موقع ها فکراموبلند میگم یهو گفتم (خوش به حالشون) خیال باطلواونکه عقب کمی اونطرف ترازمن نشسته بود باتعجب به من نگاه کردتعجب(فک کنم تودلش گفت این دختره روببین ندیده عروسیه)ومن تودلم به خودم لعنت کردم که آخه دیووووونه این چی بود گفتی.البته بعدازازدواج اعتراف کردکه توی ماشین یواشکی منونگاه می کرده عینکومن اصلامتوجه اون نشدم( آفرین خانم سین باوقار)صادقانه می گم هیچ توجهی به اون نداشتم واحساسات خودموسرکوب می کردم تا اینکه یه روز نمی دونم سر چی ولی باهم بحثمون شد حسابی ومن با عصبانیت رفتم بیرونعصبانی واون به این خیال که من رفتم توی محوطه شرکت تموم جاهارو گشته بودتاازم معذرت خواهی کنه وقتی برگشت داشتم یواشکی گریه می کردمگریه گفت: شمااینجایید من همه جارودنبال شما گشتم باگریه گفتم دیگه جای من اینجا نیست ودرعین ناباوری من گفت:آخه چرا اینقدر منواذیت می کنید من به شماخیلی علاقه دارم ومن باتعجب بهش نگاه کردم تعجبانگارتاج پادشاهی رو روسرم گذاشته باشن .خلاصه خسته تون نکنم بلاخره با خانواده  اومدن خواستگاری  ومن ومیم عزیزم خرداد84 عروسی کردیم .اون شدمیم من ومن شدم سین اون

میم عزیزم:توبهترین مهربون ترین باوقارترین ودوست داشتنی ترین مرد دنیایی.  دستانت را می بوسم به خاطر این همه خوبی

خدایاشکرت به خاطر همه خوبیات .شکرت به خاطر اینکه همیشه هوامونوداری

 

/ 6 نظر / 17 بازدید
ساقی

به کلاغــــها بگویید قصه ی من اینجا تمام شد...... یکی بود و نبود مرا با خود برد!!!!!!!!!!

پیچک خانوم

آخیییییییییی نازی.تو که دوسش داشتی چرا واسش کلاس میذاشتی کلک[لبخند]

ساقی

تو راز بزرگ صبوری های من بودی بر سررسیدی که هر ورقش یعنی درد و بس که در روزهایش مردم زار میزند این همه صبوری بر تنم... مرسی عزیز دلم از حضورت در کنارم وقتی هستی به رنگ دریا می شوم [گل]

پیراشکی عشق

چه ماجرای آشنایی جالبی... شاد باشین و خوشبخت همیشه

iloosh

چه ماجرای قشنگی مث رمانا [گل]پیش ما بیاین

خانم سین

وای چه عالی ... چه قدر قشنگ و دوست داشتنی بود این ماجرا میم من اما شاگرد من بود !!! من معلم او حالا او معلم من است در عشق و من دارم مشق پس می دهم ...