سلام برحسین

بازم یه محرم دیگه شروع شد.آدم این روزا یه حس وحال دیگه داره .

انگاریه بغض عجیبی توگلومه وتااشکم نیادراحت نمی شم .

مگه می شه مسلمون باشی وبرامظلومیت حسین اشک نریزی

 

/ 4 نظر / 21 بازدید
پونه

التماس دعا عزیزم[گل]

خاله زنک

عذاداری هات قبول باشه خاله،التماس دعا

Sonia

وافعاًانگاریه بغضی هست اما واسه من این بغض وقتی با هیئت روبه روی حرم امام رضا بودم ترکیدوخالی شد[قلب]