اول مهر2

امروز روزاول مهربود صبح باعجله بادخترم رفتیم مدرسه اش ونیم ساعتی طول کشید تارضایت دادکه ازپیشش برم وباتاخیر رفتم سرکارخودم.

مدیرمون آنچنان نگاه غضب آلودی بهم کرد که قلبم ازدهنم زدبیروناسترس

ازشاگردام بگم که یکی ازیکی ماهترن .قربونشون برم هیچ گریه نکردن وبهونه نگرفتن ووقتی خونواده هاشون اومدن دنبالشون دلشون می خواست بازم بمونن.

امروزروباهدیه دادن ونقاشی وبازی گذروندیم تابعد که درس روشروع کنیم

بعدش رفتم دنبال دخترم وباهم اومدیم خونه.خداروشکرشام امشب رودیشب درست کردم والان راحت می خوام برم استراحت کنم

میم عزیزم برای تمام دلگرمیات وانرژی مثبت دادنات ممنونماچقلب

/ 7 نظر / 24 بازدید
خانم سین

وای چقدر جالب ! من هم خانم سین هستم و یک آقای میم دارم !!! سرچ کردم ببینم آیا هم نام ما هم وجود دارد ؟!! دیدم بعله پس شما معلمین خانم هم نام من ؟! من هم پزشکم و خوشحالم از آشنایی باشما

پیچک خانوم

وای خانوم سین خیلی حوصله داریا واسه بچه ها....من که اصلا نمیتونم نق نقشونو تحمل کنم

پونه

ای جانم خانم معلم...دختر گلتو هم ببوس.موفق باشه ایشااله..

Sonia

سلام خانوم سین عزیز یا همون خانم معلم خودمون خوبی عزیزم روز اولی خداروشکر خوب بوده انشالله تا آخرهمینطور باشه[ماچ]

خاله زنک

موفق باشی گلم[قلب]

ariya

khili ghashang bood baghi ke payiz dide payiz daghe kami nist

ariya

. . ¸,’ ¸,. . ¸ `-,”~-~’,¸,.¹-~-._¸,.سلام . . . . ) . ‘”¨ . .):. .`-,;:.`,’;;‘¸,.¹¯¸¸,.- . . .,-’ , , , , ,-‘;:.. . .`-¸;:.`,’--~’`,¯-.,¸_, . . (. ,•¸,-~’¨|;;;::.. .. . “-,;:/,`,-~-~¬¯. . . . . . .¸,..,¸ . . . . .¸,.-~--.¸_ . . . ¨`” . . . .|;;;:::.. . .. . ¯¯`*¬~---~~¬¬”``~-,;:;;`”~--~”:;;::,-“’’``¯¨` . . . . . . . . . \;;;::… . … , زود بيا آپمو ببين .... ¨`-,;;:;;::;;::;:;:`¬~-.¸ '``````````````/;;;:;::… ,, ..:;, :… ,, .. :;,:;,. . ., ¸ . . . .`,;;:;:::;:;:;;-~”`¨ , . . . . . . . .|;;::;:... .:; .:;;¸ . . ,, ..:;,, .. :. . ..:’ .. . . |;;::;;:;:;;”-~¬~-.,¸.-~’ . . . . . . . . . \;;::.. . `` .:;;;, . . . ,, ..:;, :… ,, .. :. . . . ,’`”~-,;;:;:;;.¸.,~--“`¨ . . . . . .¸.-~¬”`,-‘;:. . ..:;;::... .. .. . .. ... ..:;;. . . . .,’ . . . .`”*”`¯ . . . . . l’:,~-¬`;;:¸.-~¬”```”¬