تورادوست می دارم

تورابه جای همه کسانی که نشناخته ام دوست می دارم

تورابه جای همه ی روزگارانی که نمی زیسته ام دوست می دارم

برای خاطرعطرنان گرم

وبرفی که آب می شود

وبرای خاطر نخستین گناه

تورابه خاطردوست داشتن دوست می دارم

تورابه جای همه کسانی که دوست نمی دارم

               دوست می دارم

نوشته :پل الوار

میم عزیزم دوستت دارم

/ 1 نظر / 18 بازدید
بهناز

سلام مرسی بابت لینک. منم لینک دادم در ضمن شعر بسیار زیبا و پر خاطره پل الوار رو اینجا دیدم سر صبحی حالم خوش شد[لبخند]