اول مهر

پنجشنبه ازساعت7صبح تا18سرکار بودم وپیش دبستانی روآماده کردیم براشنبه که اول مهره.

بعدشم آقای میم اومددنبالم .اومدیم خونه دوش گرفتم وسه نفری رفتیم پیتزاآتنا برای شام.

این پیتزا آتنا رومن خیلی دوست دارم ازدوران عقدم تا الان می ریم اونجا دخترمم فقط پیتزاهای اونو دوست دارهقلب

بعدازپیتزاهم رفتیم شهربازی  ودخترم کلی بازی کردوبهش خوش گذشت .قربونش برم براخودش خانمی شده

مشتاقانه منتظرم تاشنبه بشه وشاگرداموببینم دعامی کنم معلم خوبی باشم وبتونم شاگردای خوبی تربیت کنم

/ 4 نظر / 23 بازدید
علی

خدا دخترتون رو براتون حفظ کنه با این پست یاد معلم اول دبستان خودم افتادم با اینکه 18 سال گذشته هیچوقت روز اول و لبخندش رو موقع ورود بچه ها به کلاس یادم نمیره. یادش بخیر راستی پیتزا آتنا کجاست؟ [نیشخند]

پونه

به به چه حس خوبیه این اول مهر...موفق باشی خانم معلم مهربون ما هم دوران دانشجویی پیتزا آتنا و اون روبروییش رو می رفتیم..

پیچک خانوم

سلام خانوم معلم...

Sonia

آخ جون خانم معلم مدرسه ها باز شد [نیشخند]خانوم سین جونم از این معلمهای سختگیر نباشی [اوغ]خودت باشی کافیه[قلب]امیدوارم موفق باشی گلم