کولرودیگرهیچ

دیروز بادخترم رفتیم بیرون به قصد تعویض کارت عابر بانکم وهمچنین خرید .

خلاصه خوش خوشان وخندان پاشدیم تیپ زدیم مژهوبه این فکر که می خوایم کلی خرید کنیم وخوش بگذرونیم .ولی باورتون نمی شه بالب ولوچه آویزون وهلاک  ازگرما دوپاداشتیم ودوپاهم قرض گرفتیم وسریعاخودمون روبه آغوش خنک کولررسوندیم وحسابی قربون صدقه کولروشرکت سازنده اش رفتیمقلب

وهی بادخترم می خوندیم:

اوففففففففف گرمه کولرم کو      حتی پنکه هم باشه ممنون

البته این آفتاب سوزان خوزستان یه مزیتم داره که به راحتی هرچه تمامتروبدون صرف هزینه های گزاف برنزه عصبانیمی شیم

که الان خیلی مده البته توشهرهای دیگه, وتوی خوزستان زیادطرفدارندارهسبز

 

/ 0 نظر / 18 بازدید