من ودوچرخه

این چندروز تعطیلی رفتیم تهران وبعدازاونجاهم به دعوت خواهربزرگه رفتیم ویلاشون توی دریاکنارکه خیلی شلوغ بودوملت اومده بودن اونجا عشق وحال هورا

خلاصه من وآقای میم حسابی دوچرخه سواری کردیم .من نمی دونم چرادوچرخه سواری برای خانما غیرطبیعی وخارج ازعرفه باوجوداینکه ورزش مفیدولذت بخشیه .خوده من به شخصه حاضرم تمام طول روزدوچرخه سواری کنم وتمام خریدام روبه جای استفاده ازماشین بادوچرخه انجام بدم .البته بایدمنتظربمونیم وببینیم چه موقع دوچرخه سواری خانمها برای آقایون عادی می شه......

هواخیلی خوب بودواکثرمراکزخریدهم آفففففففففف زده بودن وکلی براخودمو آقای میم ودختری خریدکردیم

 بساط شناوآفتاب گرفتن هم حسابی به راه بود

خلاصه جاتون خالی حسابی خوش گذشت .جمعه هم برگشتیم اهواز

 

 

/ 2 نظر / 24 بازدید
پیراشکی عشق

عزیزم هیچ دقت کردی من و تو ایم همسرامون تو دنیای وبلاگی یکیه؟ آقای میم!!