میم من سین تو


امروزآقای میم سره کاره من ودختری هم الکی وقتمون روبانوشتن دیکته -بازی باتبلت ودیدن سریال کوزی گونی گذروندیم وکلی اشک فشانی کردیم پس ازمرگ علی ......گریهگریه

آخ که چقدر این کتاباقطورن هرچی می خونی تموم نمی شن وپرازنکته ان ازبس که چیزریختم توی مغزم درحال انفجاره.برام دعاکنیدازپس این کنکورارشدبربیام .

دلم می خوادبرم فیلم "دربند"روببینم شما دیدین قشنگه آیا؟؟؟

پنجشنبه ٢٥ مهر ۱۳٩٢ | ۳:۳٦ ‎ب.ظ | خانم سین | نظرات () |
Design By : nightSelect.com