میم من سین تو


دیشب عیادت یه خانم پیررفتیم(مامانه شوهرخواهرآقای میم) بیچاره سرطان گرفته .بعدقبل رفتن من هی به خودم روحیه می دادم که جلوش گریه نکنم ویاحرفی نزنم که ناراحتش کنم.خلاصه پاشدیم رفتیم اونجاغمگین وافسردهنگرانناراحت

بعدازسلام واحوالپرسی این خانم محترم شروع کردبه خاطرات شیمی درمانی ومریضیش که چه طورسربه سرپرستاراومریضا می ذاشته و...

باورنمی کنیداگه بگم اونقدرماروخندوندوبهمون روحیه دادوتازه اون وسط جمع به من گیره سه پیچ داده بودکه آخه چرادوباره بچه دارنمی شی

وتازه آماره تمام سریالای جم وفارسی وان روهم داشت ومن موندم این همه روحیه روازکجاآورده .یعنی مادیشب به واقع از یه بیمار روحیه گرفتیم  

به نظرم زندگی یعنی همین .توبدترین شرایط شادباشی واززندگی لذت ببری

جمعه ۱ شهریور ۱۳٩٢ | ٤:٤٢ ‎ب.ظ | خانم سین | نظرات () |
Design By : nightSelect.com