میم من سین تو


آقامایه شاگرد6ساله پسرداریم تادلتون بخوادشیطون ،بی ادب ،گستاخ وبددهن ولی تادلتون بخوادخوشکل وچاق وچله وتودل بروقلب

چندروزپیش یه روانشناس اومدمدرسه ماوکلی درباره روابط معلمین بااین طوربچه ها حرف زد وبه ماسیاست یادداد.

اولین سیاست:قربون صدقه دست وپای بلوریش بریم وهی نازشوبکشیم وباعث بشیم عاشقانه مارودوست داشته باشهمژه

دومین سیاست:وقتی ادای حرف زدن منودرمیاره منم اداشودربیارم تااون عصبانی بشه وبفهمه ادای دیگران رودرآوردن کاربدیهشیطان

سومین سیاست:درکناریه دوست باادب قراردادن تاازاون سرمشق بگیره البته به شرطی که اون بنده خداروازراه به درنکنهفرشته

چهارمین سیاست:بهش درکلاس مسولیتهای مختلف بدهیمگاوچران

وچندتاسیاست دیگه که البته اگه عملی نبودن اونوقت تنبیهش کنیم مثلا اونوروی یه صندلی جدا ازبچه هابشونیم تا بفهمه این تنبیه به خاطر کاراشتباهش بوده ویاشرکت ندادن دربازیای گروهی و...

که البته من تمام این کاراروامتحان کردم وجزسیاست اول که قربون صدقه رفتنشه بقیه جواب نمی دن ومن هرروزصبح مجبورم کلی به قربون قدوبالای این بچه برم تاازمن تازنگ آخرحرف شنوی داشته باشهقلب

 

 

جمعه ٢٤ آذر ۱۳٩۱ | ٢:٤٢ ‎ب.ظ | خانم سین | نظرات () |
Design By : nightSelect.com