میم من سین تو


یکی ازشاگردام براتولدم یه پاکت برگای زردپاییزی رو جمع کرده بود آورده بود .نمی دونید چقدر ذوق کردم  وقتی بهم دادوگفت خانم معلم براتولدت برگای زرد پاییزی روجمع کردم تولدت مبارک.دستاش روبوسیدم که بازحمت وبااین دستای کوچیک این همه برگ روجمع کرده بود.کاش ماآدم بزرگاهم این قدرروح پاک ولطیفی داشتیم ،کاش زندگی روسخت نمی گرفتیم.کاش محبت کردن به همدیگه روهمین قدرساده وبی منت ابراز می کردیم.

خدایا من چقدرخوشبختم که این همه زیبایی ولطافت روازنزدیک می بینم.

پنجشنبه ٤ آبان ۱۳٩۱ | ٤:٤۳ ‎ب.ظ | خانم سین | نظرات () |
Design By : nightSelect.com