میم من سین تو


پیرشدیم ننهنگران

چهارشنبه3 آبان 32سالم می شه ولی هنوزتوگیرودار31سالگیم .دلم می خوادبیشترجوانی کنم ،دلم می خوادمثل بچه هابازی کنم مخصوصا دوچرخه سواری ،باصدای بلندآوازبخونم ،وخیلی دلم می خوادبرم یه سازیادبگیرم .البته این پروژه رواز18سالگی تاحالا توبرنامه هام دارم. یول

من یه خانم سین درآستانه32 سالگی ،اهل اهواز با23فرزندم.تعجب نکنید(دخترم و22شاگردم)..عاشق سینه چاکه همسرم آقای میمم که جونمم براش می دم .قلب 

امیدوارم تاحالابنده خوبی بوده باشم

آقای میم پیشاپیش هدیه اش روریخت توحسابم بایدبراش برنامه ریزی کنم.خیلی دلم می خوادخونه روکاغذدیواری کنم شایدم یه چیزی براخودم بخرم

یکشنبه ۳٠ مهر ۱۳٩۱ | ۸:٥٥ ‎ب.ظ | خانم سین | نظرات () |
Design By : nightSelect.com