میم من سین تو


پنجشنبه ازساعت7صبح تا18سرکار بودم وپیش دبستانی روآماده کردیم براشنبه که اول مهره.

بعدشم آقای میم اومددنبالم .اومدیم خونه دوش گرفتم وسه نفری رفتیم پیتزاآتنا برای شام.

این پیتزا آتنا رومن خیلی دوست دارم ازدوران عقدم تا الان می ریم اونجا دخترمم فقط پیتزاهای اونو دوست دارهقلب

بعدازپیتزاهم رفتیم شهربازی  ودخترم کلی بازی کردوبهش خوش گذشت .قربونش برم براخودش خانمی شده

مشتاقانه منتظرم تاشنبه بشه وشاگرداموببینم دعامی کنم معلم خوبی باشم وبتونم شاگردای خوبی تربیت کنم

جمعه ۳۱ شهریور ۱۳٩۱ | ٩:٤٠ ‎ق.ظ | خانم سین | نظرات () |
Design By : nightSelect.com