میم من سین تو


عروسی دختر خواهرآقای میم خیلی خوش گذشت .عروس خیلی خوشگل شده بود

کلی ترکاندیم هنوزپاهام گز گز می کنه وانگشتام تاول زدهابله

موهای دخترموخودم درست کردم وهمه می پرسیدن کدوم آرایشگاه بردیش ومنم بانازوکرشمه می گفتم خودم درست کردممژه

کلیپ اسپرت عروس وداماد هم فوق العاده زیبابودواونقدرجیغ ودادکردیم که حنجرم اومدتودهنم .آخه یکی نیست بگه عروسی یکی دیگه است توچراخودت روداغون می کنی .کل خانواده دامادجوگیر شده بودن درحدبوندس لیگا وحرکات موزونشون کمی غیرطبیعی به نظر می رسیدتعجب

ازآقای میم بگم که ماشالله ازدامادهم خوش تیپ ترشده بود.قربونش برم

ساعت دوونیم عروس روآوردیم آپارتمانش وفکرکنم کل همسایه هایی که خواب بودن ازصدای ازدحام جمعیت چسبیدن به سقف....

امیدوارم تمام عروس دامادها خوش بخت بشنقلب

دوشنبه ٢٧ شهریور ۱۳٩۱ | ۱۱:٠٩ ‎ق.ظ | خانم سین | نظرات () |
Design By : nightSelect.com