میم من سین تو


دیروز عصر با دخترم رفتم بیرون به قصد خرید لباس توخونه ای ورنگ مو ولی باور نمی کنید که بازار چه خبر بود

خیابونای نادری که مرکز اهوازه قلقله بودهمه درحال خرید عید بودندمخصوصا عرب زبانها که عید فطرروعیداصلی می دونندبراخرید عیداومده بودند.

بایدازبین جمعیت خودت رو به زور می کشیدی بیرون والبته انگشتای پاهامون دو سه باری له ولورده شدوچند باری هم مغزمون تودهنمون اومد             

البته به منو دخترم خوش گذشت وحال وهوای عیدبهمون دست دادوخیلی خریدکردیم .

ووقتی برگشتیم خونه کلی ازحال وهوای عید برا آقای میم که ازسرکاراومده بود تعریف کردیم .راستش آقای میم براخریدفقط مرکز خریدای کیانپارس وزیتون رو ترجیح می ده چون خلوتن وشیک وآدم راحت تر خرید می کنه .

خلاصه اهوازیای محترم اگه خواستید حال وهوای عیدنوروزبهتون دست بده یه سری به خیابونای نادری بزنیدوالبته باکفش ایمنی برید بهترهنیشخند

پیشاپیش عید سعیدفطر روتبریک می گم نماز روزه هاتون قبولقلب

برای میم عزیزم:من به یاد دل ودل یادتورا می گیرد دل اگر یادعزیزش نکند می میردماچ

 

پنجشنبه ٢٦ امرداد ۱۳٩۱ | ۳:٥٢ ‎ب.ظ | خانم سین | نظرات () |
Design By : nightSelect.com