میم من سین تو


امروزآقای میم سره کاره من ودختری هم الکی وقتمون روبانوشتن دیکته -بازی باتبلت ودیدن سریال کوزی گونی گذروندیم وکلی اشک فشانی کردیم پس ازمرگ علی ......گریهگریه

آخ که چقدر این کتاباقطورن هرچی می خونی تموم نمی شن وپرازنکته ان ازبس که چیزریختم توی مغزم درحال انفجاره.برام دعاکنیدازپس این کنکورارشدبربیام .

دلم می خوادبرم فیلم "دربند"روببینم شما دیدین قشنگه آیا؟؟؟

پنجشنبه ٢٥ مهر ۱۳٩٢ | ۳:۳٦ ‎ب.ظ | خانم سین | نظرات () |

این چندروزآقای میم مریض شده بودومنم اونقدرغمگین بودم که اصلا حوصله نوشتن نداشتم.البته تمام سعی مومی کردم که آقای میم انرژی منفی ازمن نگیره تازودترحالش خوب بشه.خداروشکرخیلی خیلی بهترهماچ

این چندروزدلم هوای همون آقای میم شادوسرزنده کرده بود.واقعاسخته وقتی عشقتومریض وبی حال می بینی .همش بهش می گفتم کاش یه چوب سحرآمیزداشتم وزودحالتوخوب می کردم .البته اون چوب سحرآمیزدعاهای من وتمام عزیزایی بودکه آقای میم رودعاکردن.ازهمه ممنونم

((زندگی همینه دیگه گاهی خوشی گاهی غم))

الان بازم همون خانم سین شادوسرحالم وآهنگ متن ذهنم این چندروزه اینه .(آهنگ خوشحالم  ازسیاوش شمس)هورا

برای دانلودآهنگ به اینجابرید

واسه آسمون آبی وغروب سرخابی وشب مهتابی وهرچی که منوعاشقترم می کنه خوشحالم ممنونم ای خداااااابه تومدیونم

واسه پرسه زیربارون لحظه های آروم   زندگیه بااون که دوسش دارمو دوسم داره خوشحالم ممنونم  به تومدیونم

جمعه ٥ مهر ۱۳٩٢ | ۸:٠۸ ‎ب.ظ | خانم سین | نظرات () |
Design By : nightSelect.com